Originals

Kyrgyzstani Political Leader or Letters Randomly Typed with My Eyes Closed

1. Baktykozha Izmukhambetov


2. Trcghed Acfsfgth


3. Grcguhgyy Dwfebuuh


4. Jagyp Asanov
5. Kolnyhggh Vedschjjbbh


6. Kassym Tokayev


7. Askar Mamim


8. Strcfhuhhh Zefghjuh


9. Tomakihlbv Thuvfhjd


10. Bauyrjan Baibek

 


Kryzghastani Political Leader: 1, 4, 6, 7, 10
Letters Randomly Typed With My Eyes Closed: 2, 3, 5, 8, 9